"Klaster Energii" Klaster Powiatu Giżyckiego

Dziewięcioro Członków Założycieli powołało do życia tzw. Klaster Energii, którego celem jest dążenie do poprawy stanu środowiska naturalnego i poprawa bezpieczeństwa energetycznego w regionie.

Stawiane Klastrowi cele będą realizowane przede wszystkim poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii oraz optymalizacje wykorzystywania lokalnie dostępnych zasobów energetycznych.

 

Systemowe, a przez to szybkie i skuteczne działania będą możliwe dzięki współzałożycielom:

  • Gmina Miejska Giżycko, 
  • Gmina Giżycko,
  • Gmina Ryn,
  • Gmina Miłki,
  • Gmina Wydminy,
  • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Giżycku,
  • Przedsiębiorstwo Usług Komunalno - Rolnych Spółka z o.o. w Miłkach,
  • Gminny Zakład Komunalny w Bystrym,  
  • Warmińsko-mazurski Koordynator Klastrów Sp. z o. o.

Klaster Energii

Fot. Gmina Giżycko