14 KWIETNIA | Wywieś flagę w święto Chrztu Polski

Święto Chrztu Polski  to jedno z „najmłodszych” świąt państwowych. Ustanowione zostało przez Sejm RP 22 lutego 2019 r. Ma ono upamiętniać chrzest Polski dokonany 14 kwietnia 966 r. 

W myśl przyjętej ustawy święto ma stać się okazją do refleksji nad odpowiedzialnością za przyszłość polskiego narodu, nad dziedzictwem naszych ojców, nad odpowiedzialnością wszelkich władz państwowych, wszystkich obywateli i każdego z osobna za naszą Ojczyznę, za jej przyszłość i pomyślność.
Święto obchodzone jest w Polsce dopiero po raz piąty, ze względu na jego państwowy charakter.Przy eksponowaniu symbolu narodowego należy pamiętać o należytym szacunku. Najważniejsze zasady dotyczące eksponowania polskiej flagi znajdują się w miniprzewodniku opracowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Należy pamiętać:

  • Flaga eksponowana publicznie musi być czysta i mieć czytelne barwy. Nie może być pomięta lub postrzępiona.
  • Flagą nie oddaje się honorów żadnej osobie, nie pochyla się jej przed żadną inną flagą lub znakiem.
  • Flagą nie można przykryć pomnika lub tablicy pamiątkowej przed ich odsłonięciem.
  • Flaga nigdy nie może dotknąć podłogi, ziemi, bruku lub wody.
  • Flaga nie może służyć jako nakrycie stołu lub opakowanie jakiegoś przedmiotu.
  • Flaga biało-czerwona ma pierwszeństwo przed flagami innych państw, województw, powiatów itd.


Flaga RP ma proporcje 5:8. Nie wolno na niej umieszczać żadnych napisów i rysunków.

POBIERZ MINIPRZEWODNIK MSWiA

 
Informacje i grafika: Fundacja „Słowo”swietochrztu.pl