35-lecie PSONI

22 października b.r., w Sali Bankietowej Biłas i Synowie w Giżycku, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku obchodziło 35 - lecie swojej działalności.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele gmin powiatu giżyckiego, węgorzewskiego, kętrzyńskiego, przedstawiciele giżyckiego starostwa, władz wojewódzkich, przedstawiciele instytucji podległych jednostkom samorządu terytorialnego, dyrektorzy szkół i przedszkoli działających w Giżycku, przedstawiciele ośrodków kultury oraz zaprzyjaźnionych stowarzyszeń, fundacji i pracodawców.

Uroczystość PSONI

 

Bardzo dużą grupę zaproszonych gości stanowili obecni i byli pracownicy PSONI Koło w Giżycku. W uroczystości licznie uczestniczyli także podopieczni placówek prowadzonych przez PSONI Koło w Giżycku oraz ich rodziny. Na szczególna uwagę zasługuje obecność Pani Krystyny Mrugalskiej – założycielki Polskiego Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, która przez kilkanaście lat pełniła funkcję prezesa tej organizacji, a następnie została jej prezesem honorowym.

 

Pani Mrugalska wręczyła Kulę Doskonałości Burmistrzowi Giżycka – Panu Wojciechowi Karolowi Iwaszkiewiczowi. Jest to szczególe wyróżnienie, przyznawane przez Zarząd Główny PSONI dla samorządowca, który współpracuje ze Stowarzyszeniem i w wyjątkowy sposób przyczynia się do tworzenia osobom z niepełnosprawnością intelektualną warunków rozwoju oraz pełnego korzystania z praw przysługujących wszystkim obywatelom.

 

Uroczystość rozpoczęła się trzema etiudami w wykonaniu uczniów NZPO uczęszczających do szkolnego koła teatralnego „Razem”. W dalszej części, Pani Marita Przedpełska - Winiarczyk – Wiceprzewodnicząca Zarządu PSONI Koło w Giżycku, zaprezentowała film z 35- letniej działalności Stowarzyszenia. Po filmie nastąpiły wystąpienia, podziękowania, gratulacje. Jubileusz zakończono tańcami integracyjnymi oraz poczęstunkiem.

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Koło w Giżycku prowadzi działalność w zakresie:

  • opieki zdrowotnej – podpisane umowy z NFZ w zakresie: rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku dziennym, rehabilitacji ogólnoustrojowej, poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży oraz poradni logopedycznej,
  • edukacji – Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny, Niepubliczna Szkoła Podstawowa, Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy; realizowane jest także wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
  • aktywizacji społecznej i zawodowej – Warsztat Terapii Zajęciowej,
  • mieszkalnictwa – mieszkanie chronione/ wspomagane dla 5 kobiet z niepełnosprawnością intelektualną.

Zdjęcia i informacje: A. Marcisz