GRANTY 2021 – NABÓR DO KOMISJI KONKURSOWEJ

Burmistrz Giżycka ogłosił dzisiaj nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania i rozpatrzenia ofert realizacji zadań publicznych z zakresu dofinansowania szkolenia sportowego.

 

Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej należy składać na załączonym formularzu:

a) do urny znajdującej się przed wejściem do Urzędu Miejskiego w Giżycku lub

b) przesłać skan wypełnionego dokumentu na adres mailowy:

magdalena.telak@gizycko.plTermin składania formularzy: do 8 lutego 2021 r., do godz. 15.30.


Warunkiem niezbędnym prawidłowego zgłoszenia kandydatury jest przedłożenie następujących dokumentów:

formularz zgłoszeniowy,

klauzula informacyjna, dotycząca kandydata na członka komisji konkursowej,

klauzula informacyjna, dotycząca osoby zgłaszającej kandydata na członka komisji konkursowej.

 

Link do strony BIP Urzędu Miejskiego z niniejszym ogłoszeniem: https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/556798/ogloszenie_burmistrza_miasta_gizycka_z_2_lutego_2021_r_w_sprawie

Opracowanie: M. Telak