9 maja | Dzień Unii Europejskiej

Dzień Unii Europejskiej został ustanowiony w rocznicę przedstawienia 9 maja 1950 roku przez ministra spraw zagranicznych Francji – Roberta Schumana planu utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, znanego od nazwiska jego autora jako Plan Schumana.

Każdy kraj, który postanawia w sposób demokratyczny przystąpić do Unii Europejskiej, zobowiązuje się przestrzegać jej fundamentalnych wartości: pokoju i solidarności - czytamy w podpisanej deklaracji, nazwanej na cześć ministra spraw zagranicznych Francji - Deklaracją Schumana. 
Wydarzenia organizowane w kraju i za granicą z okazji Dnia Europy

Projekty realizowane z funduszy UE