Bezpłatna pomoc pokrzywdzonym

W Giżycku działa Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

 
W punkcie można bezpłatnie skorzystać z pomocy: 
  • prawnej osobom pokrzywdzonym przestępstwem i osobom im najbliższym
  • świadkom przestępstwa i ich bliskim
  • psychologicznej, psychiatrycznej i psychoterapeutycznej
  • materialnej i rzeczowej osobom pokrzywdzonym przestępstwem
  • psychologicznej świadkom
  • tłumacza języka migowego
  • w zakupie wartości niematerialnych.

W Giżycku punkt działa przy ul. Pionierskiej 14a, tel. 720 703 256.
Punkt, oprócz konsultacji dokonywanej przez osobę pierwszego kontaktu, proponuje możliwość wsparcia przez psychologa, psychoterapeutę oraz prawnika. Pomoc obywatelom udzielana jest nieodpłatnie i finansowana z Funduszu Sprawiedliwości. Otrzymanie pomocy nie jest uzależnione od sytuacji materialnej osoby, a jedynie od posiadania statusu pokrzywdzonego lub świadka.
Nadzór nad działalnością Lokalnego Punktu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem sprawuje Ministerstwo Sprawiedliwości, projekt współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości.
Szczegóły na: pomocsapereaude.pl/

fot. pixabay.com