CPUiIS działa w nowej siedzibie od lutego

Od początku lutego, główne biuro Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej działa w nowej siedzibie. Biuro na ul. Słowiańskiej 2/7 obsługuje wszystkie sprawy, które do tej pory można było zrealizować w budynku Urzędu Miejskiego przy al. 1 Maja 14. 

Jak przyznaje dyrektor placówki Ewa Ostrowska, obsługa interesantów w nowej lokalizacji jest dużo wygodniejsza.  Większa przestrzeń daje więcej możliwości. W przyszłości będzie ją można wykorzystywać np. na spotkania Rady Seniorów czy narady z pedagogami. Placówka działa w dotychczasowych godzinach, tj. poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7.30 - 15.30. Telefony i poczta mailowa nie uległy zmianie KONTAKT.

 

Siedziba CPUiS przy Słowiańskiej

 

Centrum Profilaktyki zostało utworzone w 2002 r. jako Centrum Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Giżycku. Od 2006 roku funkcjonuje jako Centrum  Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej.  Centrum jest jednostką samorządową Gminy Miejskiej Giżycko. Placówką zarządza dyrektor Ewa Ostrowska.

 

Dyrektor Ewa Ostrowska

 

 

Zadania Centrum  Profilaktyki obejmują m.in : profilaktykę uzależnień oraz propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej; profilaktykę zdrowotną i ochronę zdrowia mieszkańców; psychoedukację i socjoterapię dzieci, młodzieży oraz osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych i ich rodzin; udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnienia od alkoholu  i środków psychoaktywnych, pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą domową; organizowanie akcji promujących podnoszenie świadomości społecznej w zakresie używania napojów alkoholowych oraz przyczyn i skutków uzależnienia; wakacyjne formy pracy wychowawczo-terapeutycznej dla dzieci i rodziców; aktywizację osób starszych poprzez profilaktykę zdrowotną, zajęcia rehabilitacyjno-integracyjne, kulturalne, artystyczne i działania edukacyjne; czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

W ramach Centrum Profilaktyki funkcjonuje Świetlica Socjoterapeutyczna, Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej „Pełna Chata”, Streetworking Giżycko, Punkt konsultacyjny (poradnictwo prawne, terapeutyczne, pedagogiczne i psychologiczne), Klub Seniora i Giżycki Uniwersytet III Wieku.

 

Kadry nowej siedziby

CPUiS Nowa siedzibaCPUiS Nowa siedzibaCPUiS Nowa siedzibaCPUiS Nowa siedziba

 

Fot. gizycko.pl/ JMK