2014-2020

2014-2020

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowa Gmina

Fala

 

LogotypySfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

 

Gmina Miejska Giżycko realizuje projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

 

Celem projektu jest wdrożenie rozwiązań technicznych, które poprawią cyberbezpieczeństwo w szkołach i przedszkolach na terenie Giżycka oraz w Miejskim Zespole Obsługi Szkół
i Przedszkoli.

Gmina Miejska Giżycko otrzymała na ten cel grant w wysokości 868 000 zł, w tym wartość dofinansowania stanowi 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu.

W ramach dofinansowania Gmina Miejska Giżycko:

  • Zakupi sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, skanery oraz drukarki do szkół i przedszkoli na terenie Giżycka;
  • Dostarczy usługi w chmurze do obsługi tzw. E-naborów do szkół i przedszkoli;
  • Zorganizuje szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwo dla nauczycieli szkół
    i przedszkoli oraz pracowników administracji i obsługi Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i przedszkoli w Giżycku.

Udział Gminy w projekcie przyczyni się do poprawy cyberbezpieczeństwa w szkołach i przedszkolach, zwiększy świadomość pracowników na temat zagrożeń w sieci cyberatakami.