Dotacje w trybie pozakonkursowym na pomoc obywatelom Ukrainy

Burmistrz Miasta Giżycka zaprosił Związek Ukraińców w Polsce Koło w Giżycku oraz Giżycką Grupę Regatową do składania ofert na zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie Miasta Giżycka, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

 

  • Związek Ukraińców w Polsce Koło w Giżycku: obsługa tłumaczeń, pomoc organizacyjna punktu rejestracji i nadawania numerów PESEL w Urzędzie Miejskim w Giżycku, organizacja i koordynacja zbiórki charytatywnej na terenie miasta, organizacja i prowadzenie lekcji języka polskiego oraz zajęć i warsztatów integracyjnych dla obywateli Ukrainy,
  • Giżycka Grupa Regatowa: organizacja, prowadzenie i koordynacja pobytu uchodźców w Porcie Ekomarina Giżycko.

 

Dotacje przyznane zostaną w trybie pozakonkursowym zgodnie z art. 12 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583), Uchwały nr LIX/28/2022 Rady Miejskiej w Giżycku z 21 marca 2022 r. w sprawie określenia zakresu pomocy udzielanej przez Gminę Miejską Giżycko obywatelom Ukrainy, Zarządzenia nr 867/2022 Burmistrza Miasta Giżycka z 23 marca 2022 r. w sprawie trybu udzielenia dotacji na zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy oraz Zarządzenia nr 868/2022 Burmistrza Miasta Giżycka z 23 marca 2022 r. w sprawie form i trybu udzielania pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie miasta Giżycka w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.Dokumenty BIP:

- Informacja o zaproszeniu organizacji do składania ofert bip.gizycko.pl

- Uchwała nr LIX/28/2022 Rady Miejskiej w Giżycku z 21 marca 2022 r. w sprawie określenia zakresu pomocy udzielanej przez Gminę Miejską Giżycko obywatelom Ukrainy 

- Zarządzenie nr 867/2022 Burmistrza Miasta Giżycka z 23 marca 2022 r. w sprawie trybu udzielenia dotacji na zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

- Zarządzenie nr 868/2022 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie form i trybu udzielania pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie miasta Giżycka w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

 

 

grafika: pixabay.com