Dyrektor Urzędu Pracy w Giżycku | GRATULACJE

Gratulacje i podziękowania Burmistrza Giżycka złożone na ręce dyrektorki Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku Anny Skass, w związku z zakończeniem 17 lat wytężonej pracy na rzecz Powiatu Giżyckiego oraz Miasta Giżycka.

 

 

Anna Skass Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku W związku z zakończeniem 17 lat wytężonej pracy na rzecz Powiatu Giżyckiego oraz Miasta Giżycka, proszę przyjąć wyrazy szczerych podziękowań za wytrwałość i sumienność w niełatwej misji, a także za trud i poświęcenie wkładane w służbę na rzecz drugiego człowieka. Z dumą można powiedzieć, że Pani wieloletnia praca i aktywność zawodowa, niewątpliwie przyczyniły się do budowania lokalnego rynku pracy, w bardzo trudnych i dynamicznie zmieniających się przez te lata warunkach społecznych, gospodarczych oraz politycznych, co miało bardzo mocny wpływ na poziom rejestrowanego bezrobocia. Pani pracowitość i rzetelność powinny być wzorem do naśladowania dla kolejnych osób piastujących to stanowisko. Dziękując za dotychczasową bardzo dobrą współpracę z giżyckim samorządem, życzę Pani dużo zdrowia oraz pomyślności w życiu osobistym, a także realizowania własnych pasji i zainteresowań w tym nowym, niezwykle ważnym rozdziale życia. Ponadto, na zasłużonej emeryturze, życzę również rozwijania swoich pasji, więcej czasu dla siebie, pięknych podróży oraz wspaniałych ludzi, dzięki którym każdy dzień będzie wyjątkowy.  	Wszystkiego dobrego!       Wojciech Karol Iwaszkiewicz     			          Burmistrz Giżycka Giżycko | 25 kwietnia 2022 roku