Dyżury doradców dla organizacji pozarządowych

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Wielkie Jeziora Mazurskie" zaprasza organizacje rządowe do korzystania z bezpłatnych porad doradców. 

Działania realizowane są w ramach projektu „Zmiana systemowa w Twojej organizacji – STATUT, KSIĘGOWOŚĆ, RODO, FUNDRAISING” przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, dzięki dofinansowaniu ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO 2021 – 2030. 

 

W ramach projektu prowadzone jest biuro w Ogonkach, bezpłatne doradztwo, w tym doradztwo księgowe, prawno-obywatelskie, z zakresu RODO oraz fundraisingu, organizowane są szkolenia i spotkania animacyjne, a także zorganizowana zostanie konferencja inaugurująca oraz podsumowująca projekt. Wydawany jest też e-biuletyn.

Zapraszamy do Biura Projektu po bezpłatne wsparcie oraz na stronę www.mazurylgr.pl zakładka NOWEFIO, na której w zakładce E-biuletyn znajdą się wszystkie wydane biuletyny.   


SKORZYSTAJ Z POMOCY DORADCY
 

Doradca ds. organizacji pozarządowych

– Dominika Brożewicz
Dyżury: pon.-pt. w godz. 11.30-15.30
Kontakt: tel. +48 513 568 011; doradca@mazurylgr.pl

 

ZAKRES USŁUG DORADCY:

Kompleksowe wsparcie w zakresie założenia nowej organizacji tj. pomoc w opracowaniu statutu, uchwał, przeprowadzeniu zebrania założycielskiego oraz przygotowaniu formularzy rejestrowych do odpowiednich instytucji (KRS, ARiMR, Starostwo). Pomoc w aktualizacji statutu oraz dostosowanie go do obowiązujących przepisów prawnych;

Pomoc w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do funkcjonowania NGO (uchwał, sprawozdań, protokołów, oświadczeń itp.). Pomoc w diagnozowaniu potrzeb oraz kreowaniu pomysłów.

 

Ekspert ds. prawnych i obywatelskich

- radca prawny Wioletta Banasiewicz

 

Dyżury: każdy poniedziałek w godz. 15.30-16.45 (inne dni do uzgodnienia)

Kontakt: tel. +48 513 568 011 ZAKRES USŁUG EKSPERTA:

 

ZAKRES USŁUG DORADCY:

Udzielanie informacji prawnej w konkretnej sprawie, wykonanie usługi prawnej w konkretnej sprawie, udzielanie porad prawnych na każdym etapie sprawy: sądowym i pozasądowym, udzielanie pomocy w formułowaniu pism oraz kierowaniu postępowaniem przedstawicieli sektora społecznego przed sądami i organami, włączając w to sporządzanie pism procesowych.

 

Doradca księgowy

- Iwona Dmochowska

Dyżury: każdy poniedziałek w godz. 16.00-20.00 (inne dni do uzgodnienia)

Kontakt: tel. +48 513 568 011

 

ZAKRES USŁUG DORADCY:

Udzielanie informacji nt. podstaw formalno – prawnych prowadzenia rachunkowości; Pomoc w przygotowaniu zasad polityki rachunkowości i planu kont, udzielanie informacji o zwolnieniach podatkowych w ustawie o podatku od osób prawnych i zwolnieniach podatkowych w ustawie o podatku od osób fizycznych, pomoc przy sprawozdawczości finansowej organizacji pozarządowych, udzielanie informacji oraz praktycznej pomocy dot. sporządzania deklaracji podatkowych, bilansów, sprawozdań oraz raportów okresowych, pomoc przy prawidłowym ewidencjonowaniu majątku trwałego i innych składników majątku rzeczowego organizacji pozarządowej, pomoc przy rozliczaniu przejazdów służbowych. 

 


Informacje  

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA „WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE”
ul. Letniskowa 13; Ogonki

11-600 Węgorzewo 

tel. +48 513 568 011

www.mazurylgr.pl