Dzierżawa | Lądowisko i infrastruktura lotnicza

W związku ze skierowaniem przez Burmistrza Miasta Giżycka do Rady Miejskiej w Giżycku projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, dotyczącego wyrażenia przez Radę Miejską w Giżycku zgody na dzierżawę działki o nr ewid. 320 obręb Grajwo (z przeznaczeniem pod lądowisko oraz infrastrukturę lotniczą) wraz z odstąpieniem od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy, jak również uwzględniając położenie tej nieruchomości oraz jej znaczący potencjał, w szczególności ekonomiczny, uprzejmie informujemy wszystkie potencjalnie zainteresowane dzierżawą tej nieruchomości podmioty o możliwości czynnego uczestnictwa w posiedzeniach stałych komisji Rady, obejmującego prawo wypowiedzenia się co do zasadności tego projektu uchwały.

 

Planowany termin odbycia posiedzenia:
23 maja 2022 r. o 16.00

Sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Giżycku

 


Lokalizacja lądowiska

Mapa z lokalizacją lądowiska

 

Projekt uchwały w sprawie oddania nieruchomości pod dzierżawę - BIP