Dzierżawa pawilonu w Twierdzy Boyen

Dyrektor Giżyckiego Centrum Kultury zaprasza do składania ofert na sezonową dzierżawę pawilonu handlowego z przeznaczeniem na handel pamiątkami, drobną galanterią, itp. z wyłączeniem usług gastronomicznych i sprzedaży alkoholu, napojów, lodów itp. na terenie Twierdzy Boyen.

Oferty należy składać w Giżyckim Centrum Kultury do 7 czerwca, do godziny 9.00. Plakat zachęcający do dzierżawy pawilonu w Twierdzy Boyen     Otwarcie ofert odbędzie się 7 czerwca o godz. 9:10 w Giżyckim Centrum Kultury, przy ul. Konarskiego 8, w sali Kameralnej (sala nr 1). Szczegóły i dokumenty w zakładce ZAPYTANIA/PRZETARGI/PRACA https://gck.gizycko.pl/zapytania-ofertowe/