Giżycka Karta Mieszkańca - to warto wiedzieć

GIŻYCKA KARTA MIESZKAŃCA – TO WARTO WIEDZIEĆ!

Program Giżycka Karta Mieszkańca funkcjonuje w naszym mieście od 2018 roku. Od tego czasu wiele się zmieniło w GKM, program stale się rozwija, pozyskujemy nowych partnerów i dajemy mieszkańcom coraz więcej korzyści. Niektóre kwestie pozostają jednak bez zmian i o tym poniżej.

W GKM liczy się adres zamieszkania w Giżycku, adres zameldowania w tym przypadku nie jest istotny. Przy składaniu wniosku możemy to zweryfikować poprzez zeznanie PIT, gdzie w rubryce B-dane podatnika należy wpisać adres zamieszkania. By stać się posiadaczem karty, wskazany adres musi znajdować się na terenie Miasta Giżycka. W związku z pojawiającymi się bardzo licznymi pytaniami i wątpliwościami, wyjaśniamy – mimo bliskiego sąsiedztwa np. Wilkas, Bystrego, czy też Gajewa – osoby, które w zeznaniu rocznym wskazały adres zamieszkania poza Giżyckiem, nie mogą stać się posiadaczami GKM.

Cała idea programu Giżycka Karta Mieszkańca opiera się na podatkach, a dokładniej na podatku dochodowym. Jeśli  w rozliczeniu rocznym został wskazany adres zamieszkania na terenie Miasta Giżycka, a PIT został rozliczony w giżyckim Urzędzie Skarbowym – wtedy część podatku mieszkańca Giżycka wraca do naszej miejskiej kasy. Jeśli podatnik wskazał w zeznaniu adres spoza miasta, np. w Sulimach – wtedy udział w podatku nie zasila budżetu Giżycka. Udział w podatku od osób fizycznych stanowi niemal 20% dochodu naszego miasta. To właśnie dzięki Państwa podatkom funkcjonuje i może się rozwijać infrastruktura miejska. Podatki mieszkańców przyczyniają się także do rozszerzanie samego Programu GKM, dzięki finansowym wpływom do miejskiej kasy możemy oferować posiadaczom karty szereg zniżek i benefitów. Nasza baza stale się powiększa, obecnie w GKM są z nami:

Dodatkowe korzyści z GKM:

  • dla rodziców/ prawnych opiekunów 50% zwolnienia z opłaty przedszkolnej przekraczającej bezpłatne pięciogodzinne nauczanie;
  • rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych – dodatkowe 15 punktów.

 

Szczegółowe informacje o Giżyckiej Karcie Mieszkańca na stronie mojegizycko.pl/nasz-e-miasto/gizycka-karta-mieszkanca/ oraz w Biurze Promocji i Polityki Społecznej UM Giżycko pok. 116, tel. 798 617 629.

Lokalnych przedsiębiorców zainteresowanych współpracą z GKM zachęcamy do kontaktu z Biurem Promocji UM Giżycko tel. 798 617 629.