Giżycko z tytułem "Sternik Przyjaznej Administracji"

W tym roku wystartowała II edycja konkursu „Sternik”.  Celem konkursu jest upowszechnianie i promowanie najlepszych praktyk biznesowych i społecznych.  

Głównym organizatorem wydarzenia jest Bank Gospodarstwa Krajowego, natomiast parterami strategicznymi są: Wojewoda Warmińsko-Mazurski Pan Artur Chojecki, Regionalny Portal Informacyjny Wrota Warmii i Mazur, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska Strefa Inwestycji oraz Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Sternik 2022

Projekt Sternik – skierowany był do firm, samorządów, szpitali, administracji, a także organizacji pozarządowych z województwa warmińsko-mazurskiego. Do organizatorów wpłynęło ok. 120 projektów z całego województwa. II edycja rozpoczęła się w niezwykle trudnym czasie. W czasie, kiedy mierzymy się ze społeczno-gospodarczymi konsekwencjami obecnej sytuacji geopolitycznej. Mimo tego, kapituła postanowiła nagrodzić te postawy, tych liderów, którzy potrafią inspirować i mimo trudności - szukają alternatywnych rozwiązań, zwiększają swą konkurencyjność i wybijają się na rynku.

 

W tegorocznej edycji określono następujące kategorie:

    Sternik Zielonej Transformacji

    Sternik Eksportu

    Sternik Inwestycji

    Sternik Odpowiedzialności Społecznej

    Sternik Przyjaznej Administracji

    Sternik Ochrony Zdrowia

 

Gmina Miejska Giżycko zgłosiła do konkursu funkcjonowanie „Warmińsko-Mazurskiego Samorządowego Systemu Teleopieki Domowej w Giżycku”, którego Koordynatorem jest dr Katarzyna Karolska z Biura Promocji i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Giżycku.

 

System teleopieki został zgłoszony do dwóch kategorii, a mianowicie do „Sternik Odpowiedzialności Społecznej” – i tu zostaliśmy Finalistami, a także do kategorii „Sternik Przyjaznej Administracji”, gdzie zostaliśmy Laureatem, w związku z czym otrzymaliśmy statuetkę oraz certyfikowaną monetę kolekcjonerską Narodowego Banku Polskiego.

Bardzo się cieszymy, że doceniono Giżycko i 6 letnią opiekę nad seniorami w postaci „przycisku życia”.

 

Wśród Laureatów obok Giżycka za swoją działalność nagrodzono: Miasto Kętrzyn, Ełk oraz Filharmonię Warmińsko-Mazurską z Olsztyna.

 

Nagrodę na scenie odebrała osobiście Pani dr Katarzyna Karolska otrzymując tytuł – „Sternik Przyjaznej Administracji”

Sternik 2022Sternik 2022Sternik 2022Sternik 2022Sternik 2022Sternik 2022Sternik 2022Sternik 2022Sternik 2022Sternik 2022Sternik 2022Sternik 2022Sternik 2022Sternik 2022Sternik 2022Sternik 2022Sternik 2022Sternik 2022Sternik 2022Sternik 2022Sternik 2022Sternik 2022Sternik 2022Sternik 2022Sternik 2022Sternik 2022Sternik 2022Sternik 2022Sternik 2022Sternik 2022Sternik 2022Sternik 2022Sternik 2022Sternik 2022Sternik 2022

Tekst: dr Katarzyna Karolska

Fot.: Fotografia Tomasz Karolski