GRANTY 2020 - NABÓR DO KOMISJI KONKURSOWYCH

 


Burmistrz Giżycka ogłosił dzisiaj nabór na członków komisji konkursowych do opiniowania i rozpatrzenia ofert realizacji zadań publicznych z zakresów:


      – kultury fizycznej, – kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, – ochrony zdrowia, – opieki społecznej, – ochrony zwierząt, - ekologii, - dofinansowania szkolenia sportowego.   Zgłoszenia kandydatów należy składać na Formularzu zgłoszeniowym w Punkcie Obsługi Klienta (pokój nr 7) Urzędu Miejskiego lub przesłać skan wypełnionego dokumentu na adres: magdalena.telak@gizycko.pl w terminie do 20 stycznia 2020 r., do godz. 16.00.   Warunkiem niezbędnym prawidłowego zgłoszenia kandydatury jest przedłożenie następujących dokumentów: - formularz zgłoszeniowy, - klauzula informacyjna, dotycząca kandydata na członka komisji konkursowej, - klauzula informacyjna, dotycząca osoby zgłaszającej kandydata na członka komisji konkursowej.   Link do strony BIP Urzędu Miejskiego z niniejszym ogłoszeniem: bip.gizycko.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/504121/ogloszenie_burmistrza_miasta_gizycka_z_13_stycznia_2020_r   Do pobrania: Formularz zgłoszeniowy Klauzula kandydat Klauzula zgłaszający