Preferencyjna sprzedaż węgla - sprzedaż końcowa

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) informujemy, iż Gmina Miejska Giżycko przystępuje do sprzedaży końcowej węgla:

  1. Termin składania wniosków o zakup - od 16.05.2023r. do wyczerpania zapasów surowca, nie później jednak niż do 30.06.2023r.
  2. Nie ma limitu ilości kupowanego surowca.
  3. Termin sprzedaży - do wyczerpania zapasów surowca, nie później niż do 31 lipca 2023r.
  4. Szacunkowa ilość paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej - 48 t.
  5. Asortyment: orzech (+25) – 4 t, groszek (8-25) – 44 t.
  6. Cena za tonę paliwa stałego - 2.000, 00 zł brutto. Cena nie obejmuje kosztów transportu ze składu do gospodarstwa domowego.

UWAGA!

Uprawnieni do zakupu końcowego węgla są wszyscy, którzy otrzymali dodatek węglowy, bez względu na miejsce zamieszkania. Warunkiem zakupu jest przedstawienie zaświadczenia wydanego przez właściwą gminę o otrzymaniu dodatku węglowego.

 

Węgiel

 

Informacja: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM Giżycko

fot. gizycko.pl | K. Zadroga