Rozwój i działanie | Giżycko w 2023

Giżycko nie hamuje rozwoju mimo niepewności i zewnętrznych turbulencji. W 2023 r. planowane jest zakończenie dwóch dużych inwestycji, placu marsz. J. Piłsudskiego i pierwszego etapu Mazurskiej Pętli Rowerowej. 

A jakie inwestycje rozpoczną się w najbliższym roku? Już wiosną wystartują prace budowlane w Małpim Gaju. Nowy teren rekreacyjny z placem zabaw ma powstać także w okolicach nowej kładki. Dwójka zyska nowe boiska,  giżycka młodzież nowoczesny skatepark, a przy stadionie stanie nowy budynek do jego obsługi. Planowane jest również rozpoczęcie przebudowy dawnego kina "Fala" przy Placu Grunwaldzkim, zmieni się także sam plac. Mieszkańcy mogą liczyć na nowe mieszkania i na więcej przestrzeni do rozwijania pasji w nowych pracowniach Giżyckiego Centrum Kultury.

 

Budek na stadionie - wizualizacja

 

Koncepcja budynku do obsługi stadionu

 

Lista inwestycji, które zaplanowało Giżycko na 2023 r. w projekcie budżetu:

 •  budowa i przebudowa systemu otwartego i zamkniętego w obszarze zlewni w parku przy ul. Gdańskiej wraz z jego rewitalizacją ("Małpiego Gaju") - umowa zawarta, plan na rozpoczęcie prac - wiosna 2023 r.
 • przebudowa i rozbudowa budynku dawnego kina "Fala" na Giżyckie Centrum Pokoleń - etap I - zapewnione dofinansowanie 19,6 mln zł, trwają prace projektowe
 • zagospodarowanie terenu przy ul. Nadbrzeżnej na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą - w okolicach nowej kładki powstanie plac zabaw oraz tężnia
 • budowa budynku do obsługi stadionu - dokumentacja dostarczona, start budowy jeszcze w 2023 roku
 • budowa ciągów pieszych na Placu Grunwaldzkim - wraz z dzierżawcą schronu zagospodarowane zostanie wspólnie wnętrze Placu
 • przebudowa ul. Turystycznej - nowy dojazd do Twierdza Boyen Giżycko od strony Olsztyna
 • Mazurska Pętla Rowerowa/Etap I - prace trwają, zakończenie planowane w maju
 • modernizacja budynku przy ul. Warszawskiej 17 - nowa siedziba Giżyckiego Archiwum Cyfrowego
 • modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 2 - utworzenie miejskiej galerii sztuki wraz z pracownią malarską i rzeźbiarską dla poszerzenia działalności Giżyckiego Centrum Kultury
 • budowa budynku mieszkalnego przy al. 1 Maja - dokumentacja gotowa
 • przebudowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 2 - nowa jakość pojawi się w kolejnej szkole
 • budowa skateparku przy ul. Wodociągowej
 • zagospodarowanie terenu działek nr 2-489/42 i 2-491 na zapleczu ulic: Mickiewicza nr 41-47 oraz Kętrzyńskiego nr 3-7 - umowa zawarta
 • przebudowa, zagospodarowanie Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz przebudowa sieci kanalizacji deszczowej - ze względu na problemy z dostawą materiałów z zagranicy oraz projektowaniem pomnika Orła Białego, zakończenie budowy planowane na początek 2023 r.
 • przebudowa oświetlenia na energooszczędne przy ul. Rolniczej
 • przebudowa oświetlenia na energooszczędne przy Alei Wojska Polskiego
 • przebudowa fontanny przy ul. Pocztowej - obecnie trwa wyłanianie projektanta 
 • budowa pomostów pływających przy porcie Żeglugi Mazurskiej
 • wykonanie przyłącza światłowodowego do Twierdza Boyen Giżycko - zwiększamy potencjał budową nowej infrastruktury

Wśród mniejszych, planowanych inwestycji znalazły się:

 • zakup koparko - ładowarki, zakup mini śmieciarki, zakup brygadówki, zamiatarki na potrzeby MZK
 • budowa wybiegu dla psów przy ul. Obwodowej
 • budowa wiat grillowych oraz toru saneczkowego - były teren toru motocrossowego
 • wykonanie tablicy pamiątkowej Edwarda Hincmana
 • wykonanie murali na budynkach przy ul. Wilanowskiej oraz ul. 3 Maja - jeden z murali będzie poświęcony znanym giżycczanom, a drugi naszej przyrodzie
 • zakup i montaż hamaków i leżaków na Plaży Miejskiej

Budżet Gminy Miejskiej Giżycko na 2023 rok został przyjęty 28 grudnia 2022 r. podczas LXXVI Sesji Rady Miejskiej, niemal jednogłośnie (18 głosów za, 3 wstrzymujące się).  

 

Na podstawie informacji Burmistrza Giżycka opublikowanych we wpisie www.facebook.com/burmistrzIwaszkiewicz/