Giżycko wspiera krwiodawców

Od kilku lat Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej z inicjatywy dyrektor Ewy Ostrowskiej wydaje kalendarze promujące krwiodawców.

 

Ilustrację graficzną do kalendarza na rok 2022 wykonała uczennica Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu Magda Duda. Kalendarze zostały przekazane do Oddziału Terenowego w Giżycku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i są do dyspozycji giżyckich krwiodawców. Przypominamy, że punkt krwiodawstwa znajduje się przy ul. Bohaterów Westerplatte 4. Wraz z upominkami do RCKiK dotarł również list od Burmistrza Giżycka Wojciecha Karola Iwaszkiewicza z podziękowaniami za współpracę i promocję krwiodawstwa.   „Nie trzeba być bogatym, aby pomagać innym, wystarczy mieć dobre serce i kochać ludzi”  PODZIĘKOWANIA dla Oddziału Terenowego RCKiK Olsztyn w Giżycku. W imieniu swoim oraz mieszkańców Giżycka pragnę złożyć serdeczne podziękowania zarówno Oddziałowi Terenowemu RCKiK Olsztyn w Giżycku, jak również wszystkim Honorowym Dawcom Krwi za piękną i bardzo potrzebną ideę pomagania tym, którzy walczą o zdrowie i życie. Całemu Zespołowi giżyckiego Oddziału dziękuję za ciężką pracę, zwłaszcza w obecnej, trudnej sytuacji epidemicznej, za sympatię i wsparcie, jakimi obdarzacie osoby chcące podzielić się tą „złotą kroplą życia”, a przede wszystkim za to, że mieszkańcy Giżycka mają możliwość oddania krwi na miejscu. Doceniamy Waszą pracę i wyrażamy szacunek dla tak ważnej inicjatywy. Słowa podziękowań kieruję również do Honorowych Dawców Krwi, dzięki którym wielu chorych wróciło do zdrowia i cieszą się pełnią życia. Z myślą o nich został przygotowany tegoroczny kalendarz „Giżycko wspiera krwiodawców” wydany przez Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku. Ilustrację graficzną do kalendarza wykonała uczennica Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu - Magda Duda. Przekazuję również dedykowane kalendarze z prośbą, aby trafiły one do Honorowych Krwiodawców w ramach podziękowań za postawę godną naśladowania. Życzę dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, a przede wszystkim radości i satysfakcji z pełnionej misji. Bardzo dziękuję!      Wojciech Karol Iwaszkiewicz Burmistrz GiżyckaKalendarze można też otrzymać w Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej przy ul. Sikorskiego 3 b (Świetlica Socjoterapeutyczna).  

 

 

  Informacja:   Ewa Ostrowska Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej www.centrumprofilaktyki.pl tel. 87 429 13 36