Kalendarz profilaktyczny CPUiS z pracami zwycięzców

65 uczniów giżyckich szkół wzięło udział w konkursie na wykonanie najlepszego plakatu profilaktycznego w zakresie uzależnień.

Konkurs ten został rozstrzygnięty w listopadzie 2022 r., jednakże wyniki zachowane były w tajemnicy, do czasu oficjalnego wręczenia nagród i prezentacji kalendarza, w którym znalazły się prace laureatów.  

 

Wręczenie nagród odbyło się 12 stycznia w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Giżycku. W spotkaniu uczestniczył Z-ca Burmistrza Cezary Piórkowski, Dyrektor CPUIS Ewa Ostrowska, członkowie jury Janina Knap, Małgorzata Berdyga i Monika Różycka, pedagodzy i  nauczyciele oraz oczywiście sami laureaci. Laureaci otrzymali dyplomy, nagrody oraz kalendarze.  

Kalendarz profilaktyczny CPUiS 2022 | Wręczenie nagródKalendarz profilaktyczny CPUiS 2022 | Wręczenie nagródKalendarz profilaktyczny CPUiS 2022 | Wręczenie nagródKalendarz profilaktyczny CPUiS 2022 | Wręczenie nagródKalendarz profilaktyczny CPUiS 2022 | Wręczenie nagródKalendarz profilaktyczny CPUiS 2022 | Wręczenie nagródKalendarz profilaktyczny CPUiS 2022 | Wręczenie nagródKalendarz profilaktyczny CPUiS 2022 | Wręczenie nagródKalendarz profilaktyczny CPUiS 2022 | Wręczenie nagródKalendarz profilaktyczny CPUiS 2022 | Wręczenie nagród

Prace oceniała komisja w składzie: • Przewodnicząca: Ewa Ostrowska- dyrektor CPUIIS • Członek: Magdalena Górynowicz- Fundichely- Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego • Członek: Janina Knap- artysta/ plastyk • Członek: Małgorzata Berdyga- terapeuta WOTUW Giżycko • Członek: Iwona Chruścińska- KPP w Giżycku • Członek: Mariola Jagodzińsla- KPP w Giżycku • Sekretarz: Monika Różycka - CPUIS  

 

Jury oceniało wszystkie prace według następujących kryteriów: • Zawartość merytoryczną • Kreatywność, oryginalność i pomysłowość • Formę estetyczną pracy

Komisja przyznała nagrody zgodnie z kryteriami, określonymi w regulaminie Konkursu:

KATEGORIA szkoły podstawowe

I MIEJSCE:        

Weronika Grabarz – SOSW Giżycko

II MIEJSCE: Janusz Celner – SOSW Giżycko

III MIEJSCE: Hanna Kwiatkowska – SP3 w Giżycku

III MIEJSCE: Dominik Listosz- SOSW Giżycko  

WYRÓŻNIENIE:  Jacek Izbicki - MOS w Giżycku

WYRÓŻNIENIE:  Marcel Kaczmarski – SP4 w Giżycku

WYRÓŻNIENIE:  Zuzanna Sulej – SP1 w Giżycku

WYRÓŻNIENIE:  Zuzanna Pacheco – SP3 w Giżycku

WYRÓŻNIENIE:  Alicja Miara – SP3 w Giżycku

WYRÓŻNIENIE:  Dorota Metka – SP7 w Giżycku  

 

KATEGORIA szkoły średnie  

I MIEJSCE: Alex Kur – II LO w Giżycku

II MIEJSCE: Julia Czerech –  ZKŚIA w Giżycku

III MIEJSCE: Gabriela Fok – ZKŚIA w Giżycku  

WYRÓŻNIENIE: Anna Romanowska - ZKŚIA w Giżycku

WYRÓŻNIENIE: Oliwia Dubowska - ZKŚIA w Giżycku

WYRÓŻNIENIE: Emanuela Kołakowska - ZKŚIA w Giżycku

WYRÓŻNIENIE: Zuzanna Ejdys - ZKŚIA w Giżycku

WYRÓŻNIENIE: Kamila Jagoczewska – SOSW Giżycko

WYRÓŻNIENIE: Magdalena Duda - ZKŚIA w Giżycku  

 

Kalendarze profilaktyczne  trafią do szkół, instytucji , są też dostępne dla chętnych mieszkańców w Świetlicy Socjoterapeutycznej ul. Sikorskiego 3b i  biurze CPUIS ul. Słowiańska 2. Prosimy o wcześniejsze umówienie się telefoniczne w celu odbioru kalendarzy.  

 

Informacje: Ewa Ostrowska Dyrektor Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej www.centrumprofilaktyki.pl (http://www.centrumprofilaktyki,pl) tel. 87 429 13 36