Komunikat MOPS o Programie "Opieka Wytchnieniowa"

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku informuje, że dokonano oceny wniosków złożonych w sprawie przyznania wsparcia w ramach Programu "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2023.

Środki finansowe przyznane Gminie Miejskiej Giżycko z państwowego funduszu pn. Fundusz Solidarnościowy pozwolą zrealizować w  2023 roku 756 godzin usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi spełniającymi kryteria dostępu do udziału w programie.   Jarosław Borowski  Dyrektor MOPS