Kondolencje Tadeuszowi Lachowiczowi

Wyrazy współczucia z powodu śmierci Mamy składamy Panu Tadeuszowi Lachowiczowi, byłemu Dyrektorowi Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Giżycku.