Konferencja | Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych

VIII Konferencja Naukowa
„Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych”

28-30 listopada 2022

 

Możliwość udziału online

 

Spotkania odbędą się w formule hybrydowej. Transmisje sesji i meet-upów będą dostępne na kanale YouTube:

➡28.11.2022 - https://youtu.be/AlBg6LsZxAs 

➡29.11.2022 - https://youtu.be/1YEXSk45xGI 

➡30.11.2022 - https://youtu.be/gQ6xZZKTM_8 

 

Program oraz szczegóły: https://pb.edu.pl/tnopc/ 

 

Trzydniowe spotkanie ekspertów z Polski odbędzie się pod hasłem „Środowisko naturalne i dziedzictwo kulturowe jako obszar decyzji i działań”. VIII edycja Konferencji Naukowej „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych” odbędzie się w Politechnice Białostockiej. W wydarzeniu wezmą udział wybitni naukowcy, specjaliści z zakresu ochrony dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego, przestrzennego, leśnicy i dyrektorzy parków narodowych. Do udziału w obradach zaproszono zarówno przedsiębiorców, samorządowców, jak i reprezentantów branży turystycznej. Uroczyste otwarcie konferencji i przedstawienie programu nastąpi o godz. 9.00.

 

Konferencja Naukowa „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych” to realizowane wspólnie od wielu lat przedsięwzięcie Instytutu Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej oraz Instytutu Kronenberga – Fundacji Przyszłości Obszarów Chronionych. To najważniejsze w Polsce północno-wschodniej i jedno z nielicznych w kraju, cykliczne wydarzenie naukowe, poświęcone ochronie obszarów przyrodniczo i kulturowo cennych oraz szeroko rozumianej gospodarce turystycznej.

 

Jak podkreślają Organizatorzy – ogromną wartością spotkania jest sieciowanie i umacnianie współpracy między ważnymi podmiotami i jednostkami działającymi na rzecz zrównoważonego rozwoju. 

 

VIII Konferencja Naukowa „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych” to unikatowe wydarzenie, które przede wszystkim jest  płaszczyzną dialogu naukowców, przyrodników, leśników z samorządowcami i reprezentantami branży turystycznej – wyjaśnia jeden z Organizatorów – Adam Walicki, prezes Instytutu Kronenberga.


Interdyscyplinarny charakter spotkania oraz wymiana doświadczeń przyciągają wielu zainteresowanych. Z roku na rok wydarzenie wzbogaca swój program o bieżące zagadnienia i wyjątkowych gości.

 

Podczas trzech dni obrad odbędzie się dziewięć sesji plenarnych i panelowych oraz sześć specjalistycznych meetup-ów. Kilkudziesięciu naukowców i ekspertów będzie poszukiwać odpowiedzi na pytania, jak identyfikować i jak dbać o kapitał natury, o zasoby środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego. Wiodącym dylematem jest tu  efektywność dialogu w połączeniu z procesami podejmowania decyzji i konsekwentnej ich realizacji – zapowiada dr Ewa Zapora z Instytutu Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej.

 

Atutem spotkania jest przegląd wyników prac naukowych oraz aktualnych rozwiązań dotyczących problemów rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów przyrodniczo cennych. To źródło rekomendacji do zastosowania w praktyce.

 

Głównym tematem tegorocznej edycji będzie „Środowisko naturalne i dziedzictwo kulturowe jako obszar decyzji i działań”. Specjalną rangę podczas wydarzenia otrzymają: Sesja poświęcona 50-leciu Konwencji Paryskiej o Ochronie Światowego Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturalnego oraz Sesja „Bioróżnorodność w trudnych czasach”.

 

W ramach konferencji nie zabraknie „stałych” punktów konferencji, takich jak Forum Idei Miast Turystycznych, czy Gala Nagrody Kronenberga 2022. Podczas gali zostaną również wręczone nagrody: „Razem dla Środowiska 2022” oraz „PB-4-FUTURE 2022”. Wyróżnienie dla samorządu gminnego za działania podejmowane na rzecz ochrony środowiska wręczy dr Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego. Z kolei, nagrodę dla pracownika Politechniki Białostockiej/zespołu Politechniki Białostockiej, którzy promują współpracę nauki, biznesu i samorządu wręczy dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej.

 

 

Organizator wydarzenia: Politechnika Białostocka, Instytut Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej, Instytut Kronenberga – Fundacji Przyszłości Obszarów Chronionych.


Wydarzenie objęła honorowym patronatem dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej.

 

Współorganizatorzy: Województwo Podlaskie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku


Patronaty Honorowe: Minister Edukacji i Nauki, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Polski Komitet do spraw UNESCO, Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Marszałek Województwa Podlaskiego, Wojewoda Podlaski, Lasy Państwowe, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polska Organizacja Turystyczna, Narodowy Instytut Dziedzictwa.


Patronaty medialne: TVP3 Białystok, Polskie Radio Białystok, Las Polski, Radio Akadera

 

VIII Konferencja Naukowa „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych” odbędzie się w dniach 28-29-30 listopada 2022 roku w Auli Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej. 23 listopada zakończyła się rejestracja na wydarzenie.

 

Informacje, grafiki: Politechnika Białostocka