Konferencja w Giżycku "Przemoc wobec osób starszych"

19 października w Giżycku odbędzie się regionalna konferencja „Przemoc  wobec osób starszych - wyzwania profilaktyki" połączona z obchodami Europejskiego Dnia Seniora.  Planowana jest w godzinach 10.00 – 15.00 na terenie Centralnego Ośrodka Sportu OPO w Giżycku.

Organizatorami konferencji są Burmistrz Miasta Giżycka, Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej oraz Giżycka Rada Seniorów. W programie przewidziano wystąpienia specjalistów w zakresie przemocy wobec osób starszych oraz  wykład i warsztaty psychologiczno-terapeutyczne.

 

W części wykładowej uczestnicy zapoznają się m.in. z następującymi tematami:

  • Ścieżka pracy z seniorami uwikłanymi w przemoc,
  • Poczucie sensu życia w wieku senioralnym,
  • Wsparcie seniorów  w Giżycku,
  • Stosowanie narzędzi prawnych przy rozwiązywaniu problemów przemocowych.

Wśród zaproszonych prelegentów są przedstawiciele m.in. Ministerstwa Sprawiedliwości , Federacji Organizacji Socjalnych FOSA, Rzecznika Praw Osób Starszych. Nie zabraknie również części artystycznej  przygotowanej we współpracy z Giżycką Radą Seniorów i Giżyckim Uniwersytetem III Wieku.

 

Konferencja ma charakter otwarty. Organizatorzy zapraszają do udziału  przedstawicieli instytucji pomocowych, osoby związane z pracą na rzecz osób starszych i oczywiście samych seniorów.

 

Szczegółowe informacje odnośnie zasad zgłaszania się na konferencję zostaną podane w terminie późniejszym na stronach internetowych www.gizycko.pl oraz www.centrumprofilakytyki.pl. Już teraz zachęcamy do rezerwacji terminu i udziału w konferencji. Ilość miejsc ograniczona.

 

Kontakt w sprawie konferencji: Ewa Ostrowska tel. 97 429 13 36, ewa.ostrowska@gizycko.pl