Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2

Burmistrz Giżycka ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Chwały Oręża Polskiego w Giżycku, ul. Warszawska 39.   

Oferty należy składać w terminie do 8 kwietnia 2022 r. w godzinach pracy urzędu (poniedziałek: 8.00 – 16.00, od wtorku do piątku: 7.30 – 15.30) w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Giżycku al. 1 Maja 14, pok. nr 7 lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko w zamkniętych kopertach z podaniem danych osobowych kandydata (imię, nazwisko), adresem zwrotnym, adresem e-mail, nr tel. kontaktowego oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Chwały Oręża Polskiego w Giżycku”.

 

Zarządzenie wraz z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu konkursowym znajdują się na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Giżycku .      

 

Informacji dotyczących konkursu udziela Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Giżycku, al. 1 Maja 14, tel. 798 618 200, 87 428 29 35, e-mail: mzosip@gizycko.pl