Konkursy na dyrektorów Szkół Podstawowych

Burmistrz Giżycka ogłasza konkurs na kandydata na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Jana Pawła II w Giżycku, ul. Gimnazjalna 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 7 im. Janusza Korczaka w Giżycku, ul. Wodociągowa 8.

 

Zarządzenie wraz z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu konkursowym, znajdują się na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Giżycku w zakładce Prawo lokalne/Zarządzenia.

 

Oferty w obu konkursach należy składać w terminie do 18 marca 2022 r. w godzinach pracy urzędu (poniedziałek: 8.00 – 16.00, od wtorku do piątku: 7.30 – 15.30) w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Giżycku al. 1 Maja 14, pok. nr 7 lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko w zamkniętych kopertach.

 

W przypadku wysłania ofert pocztą decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Giżycku.        

Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

 

Informacji dotyczących konkursu udziela Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Giżycku, al. 1 Maja 14, tel. 798 618 200, 87 428 29 35, e-mail: mzosip@gizycko.pl

 

                                                                                                                                                    

Bezpośrednie  linki do zarządzeń:

Zarządzenie nr 846/2022 Burmistrza Giżycka z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Janusza Korczaka, ul. Wodociągowa 8

 

Zarządzenie nr 845/2022 Burmistrza Giżycka z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Jana Pawła II, ul. Gimnazjalna 1