Konsultacje II etap | Linia kolejowa nr 29 na odcinku Ostrołęka-Giżycko

Centralny Port Komunikacyjny realizuje studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe dla projektu "Budowa linii kolejowych: nr 29 na odcinku Ostrołęka – Łomża – Pisz – Giżycko”

Jakie jest zaawansowanie prac nad studium wykonalności (STEŚ) dla linii Ostrołęka – Łomża – Giżycko? Jakie są możliwe rozwiązania projektowe? Zapraszamy do udziału w drugim etapie konsultacji z mieszkańcami.

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE Z MIESZKAŃCAMI 

Wtorek 17 maja o godz. 17.00

Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Bystrym, Bystry 12a

 

– spotkanie dedykowane mieszkańcom miasta i gminy

 

 

 

 

Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. - Spółka Skarbu Państwa powołana do przygotowania i realizacji Programu wieloletniego Centralnego Portu Komunikacyjnego obejmującego budowę nowego lotniska centralnego dla Polski oraz koordynacji i realizacji inwestycji towarzyszących, w tym nowej sieci linii kolejowych, dróg ekspresowych, autostrad i pozostałej infrastruktury przesyłowej.

 

 

W celu opracowania możliwie najbardziej optymalnych rozwiązań, organizator zwraca się do mieszkańców gmin, na terenie których zlokalizowana jest planowana budowa linii kolejowej, z zestawem pytań dotyczących realizowanego Projektu. Otrzymane odpowiedzi oraz sugestie pozwolą na zebranie opinii i uwag mieszkańców, co umożliwi również odniesienie się do nich na planowanym spotkaniu konsultacyjnym.

Ankieta dotycząca planowanej inwestycji 

Ankiety będą przyjmowane do dnia 13.06.2022 r.  

 

 

Wszelkie uwagi oraz sugestie można kierować również pod adres: konsultacje.stes@egis-poland.com lub listownie na adres: Egis Poland Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa

 

 

Więcej informacji na https://www.cpk.pl/pl/dla-mieszkancow/studium-techniczno-ekonomiczno-srodowiskowe-dla-budowy-linii-kolejowej-nr-29-odc-ostroleka-lomza-pisz-gizycko