Kuźnia Ekspertów zaprasza na spotkanie dla NGO

Realizatorzy projektu "Kuźnia Ekspertów - wsparcie III sektora Warmii i Mazur" zapraszają na kolejną sesję społeczną. Tym razem uczestnicy porozmawiają o budowaniu partnerstw między organizacjami pozarządowymi, jak też między organizacjami pozarządowymi i instytucjami samorządowymi, z panem Jackiem Gralczykiem.

Spotkanie odbędzie się 13 marca 2023 r. (poniedziałek) w godz. 17.00-19.00 w formie zdalnej (online).

Plakat

Spotkanie poprowadzi Jacek Gralczyk – edukator, wykładowca i ekspert z zakresu aktywizacji społecznej i moderowania procesów lokalnego rozwoju społecznego. Superwizor zmiany społecznej. Moderator sieci współpracy i lokalnych partnerstw wielosektorowych. Od wielu lat związany z systemem wsparcia ekonomii społecznej w Polsce. W chwili obecnej między innymi: Mentor Rozwoju Lokalnego w Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej: Kielecko-Ostrowieckim i Świętokrzyskim.

 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

 

Aby wziąć udział w spotkaniu należy w terminie do 10 marca 2023 r. wypełnić formularz zgłoszeniowy:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGD4VSgJjToqtRqkA_dcjheiv7e2F8hmMg3kwUmvPlcHC53Q/viewform?usp=sf_link

 

 

Cykl sesji społecznych to element projektu „Kuźnia Ekspertów – wsparcie III sektora Warmii i Mazur” realizowanego przez Stowarzyszenie ESWIP we współpracy z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Partnerem strategicznym projektu jest Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

W razie pytań lub uwag należy się kontaktować z Alicją Dobrosielską, tel. 504 112 928, e-mail: a.dobrosielska@eswip.pl lub Markiem Jurzyńskim, tel. 665 121 582, e-mail: m.jurzynski@eswip.pl.