Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

2016-08-31

List radnego Andruszkiewicza do Antoniego Macierewicza

Pytanie z dnia 31.08.2016 r. W czyim imieniu został wysłany list do Ministra z propozycją wyboru miasta Giżycko na stacjonowanie batalionu wojsk NATO. Czy p. Andruszkiewicz konsultował się przed wysłaniem listu w tej sprawie z rada Miejską w Giżycku. Jeżeli nie, to pytam jakim prawem ten człowiek chce decydować za wszystkich .

Autor pytania: t*****@gmail.com

Ikona

Odpowiedź

2016-10-04

Rada Miejska w Giżycku ani żadna z jej komisji nie zajmowała się tematem stacjonowania wojsk NATO w Giżycku. Radny Piotr Andruszkiewicz nie zwracał się do Rady Miejskiej o upoważnienie Go do działań w tej sprawie w imieniu Rady. Działanie radnego należy oceniać jako prywatną inicjatywę, wykraczającą poza prawny zakres działania radnego określony w art. 23 ustawy o samorządzie gminnym i sprzeczne z art. 31  tejże ustawy, który wyraźnie określa, że do reprezentowania miasta na zewnątrz uprawniony jest jedynie Burmistrz Miasta. Tym samym należy stwierdzić, że doszło do wykroczenia poza kompetencje radnego.