LXVII Sesja Rady Miejskiej | 22 czerwca

NAJBLIŻSZA SESJA RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU
odbędzie się 22 czerwca (środa) 2022 r.
o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w
Giżycku al. 1 Maja 14

 
Porządek LXVII sesji Rady Miejskiej w Giżycku
BIP – informacja o LXVII sesji Rady Miejskiej w Giżycku:

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Informacja o porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu sesji Rady Miejskiej w Giżycku nr LXIV/9/2022 r. z 25.05.2022 r.
  4. Debata nad „Raportem o stanie miasta za 2021 rok”.
  5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Giżycka wotum zaufania. PROJEKT NR 1
  6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Giżycko za 2021 rok. PROJEKT NR 2
  7. Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Giżycka. PROJEKT NR 3
  8. Zamknięcie sesji.