Mazurska Fala po pierwszych zajęciach

Grupa wokalna Mazurska Fala rozpoczęła kolejny cykl warsztatowy z artystką Moniką Wierzbicką. W ostatni piątek 21 października w giżyckim Klubie Seniora rozbrzmiewały dźwięki dwóch mazurskich pieśni "Juz mnie mineło sesnaszcie latek" i "Na łostródzkiem polu".

Mazurska Fala z Giżycka to grupa śpiewacza zrzeszona przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Giżycku Grupa działa przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku i Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej.

Mazurska Fala

Podczas spotkania grupa nauczyła się dwóch mazurskich pieśni. Pierwszą pieśń zarejestrował w latach 50-tych ubiegłego wieku dr Władysław Gębik z zespołem w Orzyszu. Śpiewała Pani Julia Gutowska.

Druga z olbrzymiego zbioru pieśni kx. Gustawa Gizewiusza zbieranych w latach 1836 - 1840. Przy pieśni bezpośrednio nie podane jest kto śpiewał. Ale mogła być to: Augusta Bączka, Gottliba Wiśniewska, Amalia, Elza, Catharyna, Wieczorka, Karlina vel Carlina Braun, Kurzawka, Reszkowska, Mina Leman albo być może Fryderyk Wiśniewski (Knabe), brat Gottliby

 

Śpiewa po mazursku umożliwił Piotr Szatkowski, który przygotował zapisy fonetyczne i te pisane ortografią ogólnomazurską. W listopadzie pan Piotr dołączy na zajęcia i wyjaśni wszelkie wątpliwości dotyczące mazurskiej gadki. Uczestnicy będą też szlifować melodie, aby obie weszły w ich śpiewaczy krwioobieg.


Spotkanie zostało zrealizowane ze środków budżetowych Miasta Giżycka.

 

Informacje i zdjęcia: M. Wierzbicka