Mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Odpady wielkogabarytowe to odpady komunalne powstające w naszych domach, które ze względu na ich duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w pojemnikach na odpady. Do odpadów wielkogabarytowych możemy zaliczyć: stoły, krzesła, szafy, łóżka, dywany, pierzyny, rowery, duże zabawki, telewizory, lodówki itp. Tego rodzaju odpadów nie można po prostu zostawić przed śmietnikiem, ich wyrzucenie należy wcześniej zaplanować.

Jak pozbyć się niepotrzebnych staroci w Giżycku?


Organizacją odbioru odpadów "problemowych", tak jak i wszystkich pozostałych na terenie Giżycka zajmuje się Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami. Nieodpłatny odbiór tych odpadów odbywa się zgodnie z ustalonym harmonogramem, dostępnym na stronie internetowej www.mzmgo.mazury.pl  po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym.
Odbiór odpadów wystawkowych realizowany jest zgodnie z następującą częstotliwością:
  • raz na miesiąc – w zabudowie wielolokalowej, z miejsc gromadzenia odpadów
  • raz na kwartał – w zabudowie jednorodzinnej, z miejsc gromadzenia odpadów

Odbiór odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów odbywa się na zgłoszenie do MZM-GO:
  • w zabudowie jednorodzinnej - najpóźniej na dzień przed wyznaczonym w harmonogramie terminem wywozu. Mieszkańcy nieruchomości jednorodzinnych mogą wystawić odpady tylko przed swoją posesją. Najbliższy termin odbioru odpadów dla zabudowy jednorodzinnej to zgodnie z harmonogramem 9 czerwca.
  • w zabudowie wielorodzinnej - mieszkańcy zgłaszają potrzebę odbioru Zarządcy nieruchomości najpóźniej do połowy każdego miesiąca (do 15 dnia miesiąca), a ten do MZM-GO. Mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej mogą wystawić odpady tylko na terenie swojego osiedla, w miejscach wyznaczonych przez Zarządcę. Gabaryty zabierane są w ciągu kolejnych dwóch tygodni, czyli do końca bieżącego miesiąca. 

Mobilna zbiórka obejmuje dwie grupy odpadów:
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe – czyli odpady komunalne, które ze względu na swój rozmiar bądź wagę nie mogą być umieszczane w pojemnikach (stare meble takie jak np. stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele dywany, chodniki, materace, pierzyny duży sprzęt sportowy, np. rowery, narty wózki dziecięce zabawki dużych rozmiarów)
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych (zużyty sprzęt RTV, AGD taki jak np. telewizory, czajniki, lodówki, sprzęt komputerowy telefony komórkowe zużyte baterie i akumulatory)

Ważne! Konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne bądź mailowe.


Kontakt:

 
 
Fot. pixabay.com