MPZP PRZY UL. GDAŃSKIEJ | Anulowanie wyłożenia do publicznego wglądu

OBWIESZCZENIE


BURMISTRZA GIŻYCKA


  o anulowaniu wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wokół parku przy ul. Gdańskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją Burmistrz Giżycka zawiadamia o anulowaniu Obwieszczenia z dnia 21 stycznia 2021 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wokół parku przy ul. Gdańskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją. Nowy termin wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wokół parku przy ul. Gdańskiej na okres 21 dni wraz z nowym terminem składania uwag oraz nowym terminem dyskusji publicznej zostaną podane w odrębnym Obwieszczeniu.      


Z up. Burmistrza


   Naczelnik


  Wydziału Planowania i Inwestycji


 


  Adam Baran