Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

2016-10-21

Nadwyżka budżetowa

W związku z informacją na sesji rady miasta o nadwyżce budżetowej w wysokości ok 9 mln zł proszę o szczegółową informację na temat źródła pochodzenia tej kwoty.       n*********@interia.eu

Autor pytania: n*****@interia.eu

Ikona

Odpowiedź

2016-10-21

Kwota ta jest wynikiem realizacji planu: wydatki zostały zrealizowane w  43,8 % , a dochody w 55,4 %. Ostateczny wynik  wykonania budżetu nastąpi po zakończeniu roku budżetowego.   Osoba odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi: Elżbieta Ołoszczyńska - Skarbnik Miasta (Wydział Finansowo-Ksiegowy)