NGO | Konkurs na wsparcie Ukrainy

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłosił konkurs w Rządowym Programie Rozwoju Organizacji Obywatelskich Priorytet 5, który jest odpowiedzią na obecną sytuację międzynarodową, a także oddolne zaangażowanie organizacji pozarządowych, gotowych nieść pomoc Ukrainie oraz obywatelom tego państwa przybywającym do Polski.

 

W konkursie mogą wziąć udział organizacje poszukujące środków m.in. na pokrycie wydatków związanych
z koordynacją wolontariuszy pomagających uchodźcom czy też koordynującym pomoc naszym wschodnim sąsiadom.

 

Nabór wniosków trwa do 30 listopada 2022 roku.
Więcej informacji: https://niw.gov.pl/proo-5-uruchamiamy-nabory-wnioskow/ Logo Narodowego Instytutu Wolności