Ogłoszenie | Niezidentyfikowane linie kablowe

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje, że podczas prowadzenia robót budowlanych na Kanale Giżyckim odkryto cztery przewody niezidentyfikowanej i niezinwentaryzowanej sieci uzbrojenia terenu. 

 

Kanał Łuczański

PGW Wody Polskie prosi o zgłoszenie się potencjalnych gestorów ww. sieci pod numerem telefonu 87 428 29 46 lub stacjonarnie do biura Jednostki Realizaującej Projekty ds. Inwestycji Mazurskich przy ul. Jeziornej 10 w Giżycku do 26.05.2023 r.

 

Niezgłoszenie się administratora sieci we wskazanym terminie spowoduje likwidację przewodu, celem dalszego, skutecznego prowadzenia prac na Kanale Łuczańskim.

 

Dane lokalizacyjne oraz zdjęcie przedstawiono w poniższym załączniku.

 

Ogłoszenie -niezidentyfikowane linie kablowe