Park przy ul. Gdańskiej | Zaproszenie do podsumowania konsultacji społecznych

Pracownicy Wydziału Planowania i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Giżycku zapraszają na spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wokół parku przy ul. Gdańskiej.


 


Środa, 24 marca 2021 r. 


Sala konferencyjna Urzędu Miejskiego 


godz. 15.00 - I grupa


godz. 16.00 - II grupa


 


Tematem przewodnim spotkania będzie poinformowanie chętnych o zakresie przeprowadzonych konsultacji, wniesionych uwagach, pomysłach, oraz o sposobie ich rozpatrzenia. W związku z faktem, że spotkanie odbędzie się w rygorze sanitarnym liczba miejsc jest ograniczona. Osoby zainteresowane prosimy o zapisy drogą mailową na adres: paulina.rakus@gizycko.pl