Podatki lokalne | 15 listopada upływa termin

Kierownik Referatu Podatkowego Urzędu Miejskiego przypomina, że 15 listopada upływa termin płatności IV raty podatku od nieruchomości za 2022 r.

Zapłaty można dokonać przelewem lub w Banku PEKAO S.A. przy ul. Dąbrowskiego 12 w Giżycku (bez dodatkowych prowizji i opłat).

 

Wpłaty podatku należy dokonywać na indywidualny numer konta zobowiązanego, wskazany w decyzji podatkowej. Jest to indywidualny rachunek przypisany dla Podatnika umożliwiający automatyczną identyfikację tytułu płatności. Nie należy udostępniać przypisanego numeru konta innym podmiotom ani posługiwać się tym samym numerem przy opłacie innych podatków.

 

Prosimy o terminowe wpłaty.

 

Herb Giżycka

 

Informacja: Angelika Chodnicka-Konopko | Kierownik Referatu Podatkowego Urzędu Miejskiego w Giżycku, tel. 87 7324128