Prace drogowe na Smętka | Uwaga

29 września planowane jest rozpoczęcie przebudowy oświetlenia ulicznego na ul. Smętka. Prace będą prowadzone pod ruchem i nie planuje się zamknięcia drogi dla ruchu kołowego.

Planuje się odcinkowe wygrodzenie na czas montażu lamp oraz ograniczenie prędkości do 30 km/h. Prosimy kierowców i przechodniów o zachowanie szczególnej uwagi na oznakowanie i osoby pracujące.       Informacja - Wydział Planowania i Inwestycji