Profil Burmistrza na szczycie rankingu


Profil facebookowy burmistrza Giżycka Wojciecha Karola Iwaszkiewicza znalazł się w czołówce najbardziej aktywnych stron prowadzonych przez włodarzy polskich miast. Giżycki burmistrz uplasował się na 6 miejscu w rankingu burmistrzów. 
 
Raport sporządził Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych zbudowany w oparciu o analizę 142 profili facebookowych burmistrzów i 88 profili prezydentów miast członkowskich Związku Miast Polskich.
 
Profil prezydenta czy burmistrza miasta to miejsce, gdzie często po raz pierwszy w przestrzeni pojawiają się kluczowe informacje dla miast, a także mieszkańców. Jak podkreślają autorzy rankingu treści publikowane na stronie nie mogą być po prostu atrakcyjne czy szybko dostarczane – one muszą dawać mieszkańcom poczucie wpływu i zachętę do zaangażowania, że ich komentarz, udostępnienie czy nawet “lajk” pod informacją mają wpływ na to, jak wygląda otaczające ich środowisko. 

 

Pełna informacja i szczegółowy ranking na portalsamorzadowy.pl


 
Wojciech Karol Iwaszkiewicz - burmistrz Giżycka znalazł się w czołówce rankingu, obok następujących prezydentów i burmistrzów:

  Gratulujemy Panie Burmistrzu! Dziękujemy za regularne przekazywanie informacji z życia miasta i za niepozostawianie żadnego pytania bez odpowiedzi.