Projekt Nasze Miasto, Nasze Życie, Nasza Historia

Projekt „Nasze miasto, nasze życie, nasza historia" to autorski projekt społeczny Fundacji „Kuncer Teatralnie", który ma być realizowany w 2021 roku we współpracy z jednostkami samorządowymi i lokalnymi instytucjami. Inicjatorem jest giżycczanin Mariusz Kuncer.

 

Założenia projektu zostały opracowane na podstawie doświadczeń nabytych w czasie trwania kursu „Archipelag Pokoleń”, tworzonego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. Te polegały na nauce oraz wymianie doświadczeń w działaniach międzypokoleniowych, między uczestnikami.

 

Projekt zakłada przeprowadzenie serii rozmów i wywiadów z mieszkańcami miasta i  gminy Giżycko. Tematem, punktem wyjściowym mają być ciekawe miejsca i osobiste przeżycia, doświadczenia, emocje ludzi z nimi związanych. Kolejnym krokiem będzie analiza i konfrontacja różnych historii, związanych z danym miejscem, poszukiwanie podobieństw i różnic. Przedsięwzięcie kierowane jest do osób w różnym wieku, od seniora do osoby młodej, nastolatka.

 

Kilkunastominutowe nagrania publikowane będą na stronie Fundacji Kuncer Teatralnie https://www.facebook.com/kuncer.teatralnie, a także na platformach medialnych patronów projektu.

 

Nabór uczestników będzie odbywał się za pośrednictwem kanałów informacyjnych, samej fundacji oraz pozyskanych partnerów. A do współpracy zaproszony został Giżycki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Internetowe Radio SoVo – oddział Giżycko, Miejska Biblioteka Publiczna w Giżycku, Giżyckie Archiwum Cyfrowe przy MBP, Giżyckie Centrum Kultury.