Projekt "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 2020"

Przedstawiamy Państwu projekt „Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Giżycko na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.


Zgodnie z treścią art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Gmina Miejska Giżycko jest zobowiązana do przygotowania rocznego programu współpracy, który następnie jest uchwalany przez Radę Miejską w Giżycku.


Celem programu jest przede wszystkim lepsze wykonywanie zadań Gminy Miejskiej Giżycko poprzez korzystanie z potencjału organizacji pozarządowych, a także zwiększenie skuteczności i efektywności działań związanych z realizacją zadań publicznych. Program promuje ideę samorządności poprzez wprowadzenie przejrzystych zasad uczestnictwa sektora organizacji pozarządowych w podejmowaniu istotnych decyzji.


Roczny program współpracy wyznacza obszar zadań publicznych wszystkim organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącymi działalność pożytku publicznego, wyrażającym wolę współpracy w działaniach na rzecz miasta i jego mieszkańców.


Prosimy o przesyłanie wszelkich wniosków i uwag w terminie do 12 listopada 2019 r.: - na adres Urzędu Miejskiego (decyduje data wpływu do Urzędu) lub - na adres e-mail: magdalena.telak@gizycko.pl lub - poprzez złożenie ich bezpośrednio w Punkcie Obsługi Klienta (pok. nr 7) Urzędu Miejskiego w Giżycku.


 


DO POBRANIA: Roczny program współpracy 2020


 


Prace nad przygotowaniem Programu wykonuje Biuro Promocji i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Giżycku.


  grafika: pixabay.com