Przedsiębiorcy mogą sami zorganizować odbiór odpadów

Przypominamy, że w związku z przygotowywaniem przetargu na odbiór i transport odpadów komunalnych na kolejne lata, właściciele nieruchomości niezamieszkałych mają możliwość wyłączenia się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Mazurski Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami.

Lokalna Organizacja Turystyczna Mazury zaprasza na specjalne spotkanie w tej sprawie.   

 


TERMIN SPOTKANIA  

4 kwietnia o 18.00  

Hotel Tajty w Wilkasach  


 

Wyłączenie się z systemu odbioru odpadów komunalnych, zorganizowanego przez MZMGO, jest możliwe poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w siedzibie MZMGO, do dnia 19 maja 2023 r.