Rekrutacja do II edycji Programu UMIEM PŁYWAĆ

PROGRAM POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA

„UMIEM PŁYWAĆ”

Umiem pływać - nauka podstaw pływania uczniów
klas I-III szkół podstawowych z Giżycka

 

ROZPOCZYNA SIĘ REKRUTACJA DO II EDYCJI PROGRAMU POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA „UMIEM PŁYWAĆ”– NAUKA PODSTAW PŁYWANIA WŚRÓD UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z GIŻYCKA

 

Już od 1 sierpnia 2022 r. rozpoczęła się rekrutacja uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko do II edycji Programu powszechnej nauki pływania – „Umiem pływać”.  Rekrutacja uczestników zajęć w ramach projektu nastąpi w terminie: 01.08.2022 r. – 06.09.2022 r. W II edycji Programu weźmie udział 75 uczniów klas I-III szkół podstawowych z Giżycka, zakwalifikowanych przez powołaną przez Dyrektora komisję rekrutacyjną w danej szkole.

 

Zadanie realizowane jest w okresie 01.02.2022-30.11.2022, w tym realizacja zajęć nauki pływania w II edycji Programu w okresie 03.09.2022 r. - 30.11.2022 r. Bezpłatne zajęcia nauki pływania obejmują 20-godzinny program zajęć, dla 5 grup uczniów po 15 osób. Uczestnik na zakończenie będzie miał sprawdzian z poziomu opanowania podstawowych umiejętności pływackich oraz otrzyma dyplom z ukończenia zajęć Programu "Umiem Pływać".

 

Wszyscy uczniowie zainteresowani udziałem w Programie składają do Dyrektora szkoły, do której uczęszczają formularz zgłoszeniowy.

 

Wzór formularza wraz z regulaminem naboru uczestników Programu jest dostępny na stronie: https://plywalnia.gizycko.pl/.

 

Zajęcia prowadzone będą na Krytej Pływalni MOSIR według harmonogramu w dni powszednie i w weekendy, częstotliwość zajęć 1-2 razy w tygodniu przez trzech trenerów posiadające uprawnienia do prowadzenia zajęć. Każda grupa będzie posiadała opiekuna. Grupa objęta zostanie ubezpieczeniem NNW. W ramach projektu objęty kosztem jest wynajem pływalni. Obiekt dostosowany jest do osób niepełnosprawnych. Projekt na każdym etapie przewiduje zasady równych szans, z zapewnieniem równego dostępu uczniów obu płci oraz uczniów niepełnosprawnych.

 

W pierwszej kolejności będą kwalifikowani do udziału w zajęciach nauki pływania uczniowie z rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, rodzin wielodzietnych, nie umiejący pływać. Bezpłatne zajęcia na pływalni mają zachęcić dzieci do aktywnego spędzania czasu, nabycia podstawowych umiejętności pływania oraz oswajania z wodą. Program realizowany przez Gminę Miejską Giżycko ma na celu właściwe rozwijanie postaw społecznych oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci pochodzących z ubogich rodzin.

 

Treść programu

 

Zadanie „Umiem pływać - nauka podstaw pływania uczniów klas I-III szkół podstawowych z Giżycka” współfinansowany jest ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów (FZSdU). 

Zadanie dofinansowane ze środków finansowych Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów
w wysokości: 12 000 zł, Całkowita wartość zadania: 33 936,00 zł.