Remont Kanału Łuczańskiego | KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje, że na początku 2022 r. rozpoczną się prace związane z przebudową Kanału Łuczańskiego.

 

W związku z powyższym prosimy o likwidację wszystkich prywatnych urządzeń zlokalizowanych na nadbrzeżu np. instalacji do poboru (odprowadzania) wody z kanału, urządzeń do cumowania i slipowania łodzi itd.   

 

W przypadku, gdy elementy te będą wciąż istniały do czasu rozpoczęcia robót, zostaną zdemontowane i zutylizowane przez Wykonawcę. Po przebudowie kanału Inwestor nie dopuszcza ingerencji w infrastrukturę kanału ze względu na trwałość projektu i gwarancje Wykonawcy. Wszelkich informacji na temat planowanej Inwestycji można zasięgnąć u Inwestora -  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Wodna 4, 11-500 Giżycko.

 

Tel: 87 428 39 92

mail: zz-gizycko@wody.gov.pl