Remont ulicy Nowowiejskiej | podpisanie umowy

Dziś w Urzędzie Miejskim w Giżycku podpisana została umowa na remont ulicy Nowowiejskiej. To bardzo ważna dla mieszkańców inwestycja, która rozpocznie się już wkrótce. Wykonawca, czyli Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o z Gajewa, ma 150 dni od dnia podpisania umowy na realizację prac, a te powinny się zakończończyć najpóźniej 31 października 2022 r. Wartość umowy na realizację zadania „Remont drogi gminnej nr 205083N, ul. Nowowiejska w Giżycku” to 1 758 075,90 zł. Co ważne, na kontynuację remontu pozyskano dofinansowanie w wysokości 70%: 877 296,15 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 

Zakres robót obejmuje m.in. prace rozbiórkowe i demontażowe, remont jezdni i chodnika, remont i budowę zjazdów, remont zatok autobusowych, budowę miejsc parkingowych, wykonanie nawierzchni ekstensywnych, remont kanalizacji deszczowej, regulację pionową studni, wyłazów, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

 

Wykonawcą inwestycji jest ta sama firma, która przebudowuje obecnie al. 1 Maja. Prace na obu budowach mają być skoordynowane, a remont ul. Nowowiejskiej ma się odbywać bez zamknięcia ruchu.

 

Umowa podpisana została przez burmistrza Giżycka Wojciecha Karola Iwaszkiewicza 
oraz prezesa zarządu PRD Sp. z o. o. Mariusza Walaska.

 

 

 

Fot. gizycko.pl / M. Kulas-Szyrmer