Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2023 | Projekt

Przedstawiamy Państwu projekt „Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Giżycko na rok 2023 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. 

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY (DO POBRANIA) 

Zgodnie z treścią art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Gmina Miejska Giżycko jest zobowiązana do przygotowania rocznego programu współpracy, który następnie jest uchwalany przez Radę Miejską w Giżycku.

 

NGO

Celem programu jest przede wszystkim lepsze wykonywanie zadań Gminy Miejskiej Giżycko poprzez korzystanie z potencjału organizacji pozarządowych, a także zwiększenie skuteczności i efektywności działań związanych z realizacją zadań publicznych. Program promuje ideę samorządności poprzez wprowadzenie przejrzystych zasad uczestnictwa sektora organizacji pozarządowych w podejmowaniu istotnych decyzji.

 

Roczny program współpracy wyznacza obszar zadań publicznych wszystkim organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącymi działalność pożytku publicznego, wyrażającym wolę współpracy w działaniach na rzecz miasta i jego mieszkańców.

 

Prosimy o przesyłanie wszelkich wniosków i uwag w terminie do 17 października 2022 r. na adres:

– Urzędu Miejskiego (Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko) - decyduje data wpływu do Urzędu lub

– e-mail: katarzyna.pomichowska@gizycko.pl

 

Prace nad przygotowaniem Programu wykonuje Biuro Promocji i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Giżycku.