Rok wojny w Ukrainie | Relacja z wydarzeń upamiętniających walczących

24 lutego 2023 r. minął dokładnie rok od wybuchu wojny w Ukrainie. Zarząd Oddziału Mazurskiego Związku Ukraińców w Polsce przygotował na tę smutną okazję wydarzenia podsumowujące i integrujące osoby niosące wsparcie naszym wschodnim sąsiadom.

Weekendowe (25-26.02) obchody odbyły się pod nazwą ,,Rocznica pełnowymiarowej inwazji Rosji na NIEPODLEGŁĄ Ukrainę". Wzięli w nich udział dziennikarze, publicyści, naukowcy, aktywiści kultury i społecznicy.   

 

Zarząd Oddziału Mazurskiego Związku Ukraińców w Polsce złożył na swojej stronie poniższe, serdeczne podziękowania za wsparcie finansowe i współorganizację:

 • Marszałkowi Gustawowi Markowi Brzezinowi i Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie
 • Zarządowi Powiatu Giżyckiego i Staroście Dariuszowi Mirosławowi Drzażdżewskiemu
 • Burmistrzowi Wojciechowi Karolowi Iwaszkiewiczowi i Gminie Miejskiej Giżycko
 • Wójtowi Markowi Jasudowiczowi i Radzie Gminy Giżycko
 • Wójtowi Bartłomiejowi Kłoczko i Samorządowi Gminy Kruklanki
 • Wójtowi Radosławowi Królowi i Gminie Wydminy
 • Parafii Greckokatolickiej p.w. Trójcy Świętej w Giżycku oraz
 • Dyrekcji i pracownikom Giżyckiego Centrum Kultury za współpracę i obsługę techniczną
 • Andrzejowi Fil za opracowanie grafik mat. reklamowych
 • Dominikowi Kaźmierczakowi za opracowanie prezentacji multimedialnej
 • Oldze Pik-Kiszko i Roksanie Burtrym-Lampard za przygotowanie scenariusza, reżyserii oraz poprowadzenie całego przedsięwzięcia

D Z I Ę K U J E M Y również za wsparcie duchowe i pomoc: 

 • ks. Bp dr Arkadiuszowi Trochanowskiemu, Hierarchowi Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej
 • o. Bazyliemu Parasiukowi i o. Bazyliemu Kepeszczukowi, pastorowi Krystianowi Borkowskiemu, ks. Kazimierzowi Grybosiowi, pastorowi Jerzemu Januszykowi oraz wszystkim księżom giżyckich kościołów różnych wyznań.  

Za swój udział w naszym przedsięwzięciu Dziękujemy!  Дякуємо!  

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które solidarnie wsparły organizację tych obchodów oraz WOLONTARIUSZOM! Tego dnia kolejny raz byliśmy RAZEM, przedstawiciele samorządów, mieszkańcy Giżycka i regionu kolejny raz okazali JEDNOMYŚLNOŚĆ dla wspólnych europejskich wartości oraz zdecydowanego PROTESTU przeciw trwającej WOJNIE

 

Razem do zwycięstwa! Разом до перемоги! Niech Żyje Polska!!! Слава Україні!!!    

 

Rocznica pełnowymiarowej inwazji Rosji na NIEPODLEGŁĄ UkrainęRocznica pełnowymiarowej inwazji Rosji na NIEPODLEGŁĄ UkrainęRocznica pełnowymiarowej inwazji Rosji na NIEPODLEGŁĄ UkrainęRocznica pełnowymiarowej inwazji Rosji na NIEPODLEGŁĄ UkrainęRocznica pełnowymiarowej inwazji Rosji na NIEPODLEGŁĄ UkrainęRocznica pełnowymiarowej inwazji Rosji na NIEPODLEGŁĄ UkrainęRocznica pełnowymiarowej inwazji Rosji na NIEPODLEGŁĄ UkrainęRocznica pełnowymiarowej inwazji Rosji na NIEPODLEGŁĄ UkrainęRocznica pełnowymiarowej inwazji Rosji na NIEPODLEGŁĄ UkrainęRocznica pełnowymiarowej inwazji Rosji na NIEPODLEGŁĄ UkrainęRocznica pełnowymiarowej inwazji Rosji na NIEPODLEGŁĄ UkrainęRocznica pełnowymiarowej inwazji Rosji na NIEPODLEGŁĄ UkrainęRocznica pełnowymiarowej inwazji Rosji na NIEPODLEGŁĄ UkrainęRocznica pełnowymiarowej inwazji Rosji na NIEPODLEGŁĄ UkrainęRocznica pełnowymiarowej inwazji Rosji na NIEPODLEGŁĄ UkrainęRocznica pełnowymiarowej inwazji Rosji na NIEPODLEGŁĄ Ukrainę

 

Fot. Związek Ukraińców w Polsce, Koło w Giżycku