Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

2019-05-20

Rondo w budowie

Jaki jest przewidywany termin zakończenia budowy ronda na ul. Obwodowej

Autor pytania: z*****@wp.pl

Ikona

Odpowiedź

2019-09-17

Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA),  natomiast Gmina Miejska Giżycko i Gmina Giżycko finansują tylko części dotyczące oświetlenia w swoich granicach administracyjnych. Termin umowny minął z dniem 06.05.2019 r. GDDKiA pismem z dnia 17.06.2019 r. wezwała Wykonawcę do należytego wykonania umowy w terminie do dnia 30.08.2019 r. i w przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego dodatkowego terminu do wykonania przedmiotu umowy GDDKiA odstąpi/wypowie Umowę z przyczyn leżących, w tym zawinionych, po stronie Wykonawcy.