Sikorskiego 18 | Klucze oficjalnie przekazane

20 kwietnia okazał się niezwykle szczęśliwy dla dziewięciu giżyckich rodzin, które odebrały klucze do nowych mieszkań przy ulicy Sikorskiego 18. Trzy mieszkania zarezerwowano dla medyków pracujących w giżyckim szpitalu, a ostatnie piętro wygodnego bloku stanie się domem dla podopiecznych stowarzyszenia PSONI Koło w Giżycku.

Burmistrz Giżycka przekazał lokatorom klucze do mieszkań w środę 20 kwietnia. W uroczystym wydarzeniu udział wzięli także Wiceminister Rozwoju i Technologii Piotr Uściński, Wiceminister Finansów Sebastian Skuza, Senator Małgorzata Kopiczko, Robert Nowacki Dyrektor Oddziału WMODR w Olecku oraz Poseł Jerzy Małecki. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali sami lokatorzy.

 

 

Budowa komunalnego budynku wielorodzinnego była możliwa dzięki wsparciu finansowemu ze środków Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego (1 068 598,05 zł) i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (1 380 000,00 zł). Wkład własny Gminy Miejskiej Giżycko wyniósł 2 415 773,22 zł . W efekcie budowy powstało 12 mieszkań o powierzchni użytkowej lokali 570,81 m2 i 1 mieszkanie chronione o powierzchni użytkowej 144,92 m2.

 

Przekazanie kluczy SikorskiegoPrzekazanie kluczy SikorskiegoPrzekazanie kluczy SikorskiegoPrzekazanie kluczy SikorskiegoPrzekazanie kluczy SikorskiegoPrzekazanie kluczy SikorskiegoPrzekazanie kluczy SikorskiegoPrzekazanie kluczy SikorskiegoPrzekazanie kluczy SikorskiegoPrzekazanie kluczy SikorskiegoPrzekazanie kluczy SikorskiegoPrzekazanie kluczy SikorskiegoPrzekazanie kluczy SikorskiegoPrzekazanie kluczy SikorskiegoPrzekazanie kluczy SikorskiegoPrzekazanie kluczy SikorskiegoPrzekazanie kluczy SikorskiegoPrzekazanie kluczy SikorskiegoPrzekazanie kluczy SikorskiegoPrzekazanie kluczy SikorskiegoPrzekazanie kluczy SikorskiegoPrzekazanie kluczy SikorskiegoPrzekazanie kluczy SikorskiegoPrzekazanie kluczy SikorskiegoPrzekazanie kluczy SikorskiegoPrzekazanie kluczy SikorskiegoPrzekazanie kluczy SikorskiegoPrzekazanie kluczy SikorskiegoPrzekazanie kluczy SikorskiegoPrzekazanie kluczy SikorskiegoPrzekazanie kluczy SikorskiegoPrzekazanie kluczy SikorskiegoPrzekazanie kluczy SikorskiegoPrzekazanie kluczy SikorskiegoPrzekazanie kluczy SikorskiegoPrzekazanie kluczy SikorskiegoPrzekazanie kluczy SikorskiegoPrzekazanie kluczy SikorskiegoPrzekazanie kluczy SikorskiegoPrzekazanie kluczy SikorskiegoPrzekazanie kluczy SikorskiegoPrzekazanie kluczy SikorskiegoPrzekazanie kluczy SikorskiegoPrzekazanie kluczy SikorskiegoPrzekazanie kluczy SikorskiegoPrzekazanie kluczy SikorskiegoPrzekazanie kluczy SikorskiegoPrzekazanie kluczy SikorskiegoPrzekazanie kluczy SikorskiegoPrzekazanie kluczy SikorskiegoPrzekazanie kluczy SikorskiegoPrzekazanie kluczy Sikorskiego

Fot. gizycko.pl/ JMK

 

Cały budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wygodny podjazd, winda, szersze ościeżnice w kilku mieszkaniach, to konieczne rozwiązania dostosowane do potrzeb osób mających trudności z samodzielnym poruszaniem się. Zadbano również o parking na samochody osobowe oraz całą infrastrukturę techniczną wokół budynku.

 

Mieszkanie chronione usytuowane na IV piętrze to lokal o łącznej powierzchni użytkowej 144,92 m2, który składa się z:

 • I pokoju o powierzchni 9,02 m2,
 • II pokoju o powierzchni 12,38 m2,
 • III pokoju o powierzchni 10,70 m2,
 • IV pokoju o powierzchni 12,26 m2,
 • V pokoju o powierzchni 10,35 m2,
 • VI pokoju o powierzchni 10,71 m2,
 • Pokoju rekreacyjnego o powierzchni 16,50 m2,
 • Kuchni z jadalnią o powierzchni 15,97 m2,
 • I łazienki z wc o powierzchni 5,10 m2,
 • II łazienki z wc o powierzchni 5,86 m2,
 • WC o powierzchni 1,30 m2,
 • Korytarza o powierzchni 21,88 m2,
 • Przedpokoju o powierzchni 6,84 m2,
 • Pralni z suszarnią o powierzchni 6,05 m2.
 • Powierzchnia mieszkalna wynosi 65,42 m2.

 

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu. Wsparcie mieszkańcom Sikorskiego 18 zapewni, na mocy umowy grantowej podpisanej z burmistrzem Giżycka, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku

 

W odniesieniu do pozostałych mieszkań, w dziewięciu lokalach zamieszkają dotychczasowi najemcy z mieszkaniowego zasobu komunalnego. Warunkami otrzymania propozycji zamiany z dotychczas zajmowanego lokalu komunalnego, na lokal w budynku Sikorskiego 18, był fakt posiadania aktualnego tytułu prawnego do lokalu (umowy najmu), brak zaległości w opłatach, potrzeba polepszenia warunków mieszkaniowych z uwagi np. na stan zdrowia albo wiek. Ostatnie trzy mieszkania zarezerwowano dla kadry szpitala miejskiego, która będzie pracować na rzecz mieszkańców Giżycka.